ნამუშევრების ფოტო გალერეა

 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის კიბე
  ბაზალტის ბვის კიბე
 • ბაზალტის ბვის კიბე
  ბაზალტის ბვის კიბე
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ქვის კიბე
  ბაზალტის ქვის კიბე
 • ბაზალტის კიბის საფეხური
  ბაზალტის კიბის საფეხური
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • კიბის საფეხური
  კიბის საფეხური
 • კიბის საფეხური
  კიბის საფეხური
 • ბაზალტის ქვაფენილით მოპირკეთება
  ბაზალტის ქვაფენილით მოპირკეთება
 • ბაზალტის ქვაფენილი
  ბაზალტის ქვაფენილი
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ბრექჩა
  ბაზალტის ბვის ბრექჩა
 • ბაზალტის ბვის ბრექჩა
  ბაზალტის ბვის ბრექჩა
 • ბაზალტის ქვაფენილით მოპირკეთება
  ბაზალტის ქვაფენილით მოპირკეთება
 • ბაზალტის ბვის ბრექჩა
  ბაზალტის ბვის ბრექჩა
 • ბაზალტის ბვის ფილა
  ბაზალტის ბვის ფილა
 • ბაზალტის ბვის ბრექჩა
  ბაზალტის ბვის ბრექჩა
 • ბაზალტის ბვის შუბა კიბის მოპირკეთება
  ბაზალტის ბვის შუბა კიბის მოპირკეთება
 • ბაზალტის ბვის ბრექჩა
  ბაზალტის ბვის ბრექჩა
 • ბაზალტის ბვის შუბა ფასადის მოპირკეთება
  ბაზალტის ბვის შუბა ფასადის მოპირკეთება
 • ბაზალტის ბვის შუბა ფასადის და კიბის მოპირკეთება
  ბაზალტის ბვის შუბა ფასადის და კიბის მოპირკეთება
 • კიბის საფეხური
  კიბის საფეხური
 • კიბის საფეხური
  კიბის საფეხური
 • ბაზალტის ქვაფენილი
  ბაზალტის ქვაფენილი
 • დაბურჩარტებული ბაზალტის ფილა
  დაბურჩარტებული ბაზალტის ფილა
 • ფასადი ბაზალტის ქვის შუბით
  ფასადი ბაზალტის ქვის შუბით
 • ფასადი ბაზალტის ქვის შუბით
  ფასადი ბაზალტის ქვის შუბით
 • ბაზალტის ფილით მოპირკეთება
  ბაზალტის ფილით მოპირკეთება
 • ბაზალტის ფილის ფასადი
  ბაზალტის ფილის ფასადი
 • ბაზალტის ფილის ფასადი
  ბაზალტის ფილის ფასადი
 • ბაზალტის ფილის ფასადი
  ბაზალტის ფილის ფასადი
 • ბაზალტის ქვის შუბა
  ბაზალტის ქვის შუბა
 • ბაზალტის ქვის შუბა
  ბაზალტის ქვის შუბა
 • კიბის საფეხური ბაზალტის ქვის შუბით
  კიბის საფეხური ბაზალტის ქვის შუბით
 • ბაზალტის ქვის ფილა
  ბაზალტის ქვის ფილა
 • დაბურჩარტებული ბაზალტის ფილა
  დაბურჩარტებული ბაზალტის ფილა
 • ბაზალტის ქვის შუბა
  ბაზალტის ქვის შუბა